گالری

مجموعه از نمونه کارهای کلینیک زیبایی دکتر زمانی را در این صفحه ملاحظه خواهید کرد.


گالری کانتورینگ( زوایه سازی صورت )

گالری - ژل و فیلر

گالری کانتورینگ( زوایه سازی صورت )

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های زوایه سازی صورت (سری 1) را مشاهده کنید

3242
گالری تزریق ژل بینی

گالری - ژل و فیلر

گالری تزریق ژل بینی

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل بینی را مشاهده کنید

3600
گالری تزریق ژل لب

گالری - ژل و فیلر

گالری تزریق ژل لب

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل لب را مشاهده کنید

5323
گالری تزریق ژل زاویه فک

گالری - ژل و فیلر

گالری تزریق ژل زاویه فک

در این صفحه تصاویر و ویدیو های مرتبط با تزریق ژل زاویه فک برای شما قرار داده شده است

3951
گالری تزریق ژل شقیقه

گالری - ژل و فیلر

گالری تزریق ژل شقیقه

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل شقیقه را مشاهده کنید

2978
گالری تزریق ژل خنده

گالری - ژل و فیلر

گالری تزریق ژل خنده

در این صفحه تصاویر و ویدیو های قبل و بعد از ژل خندهبرای شما قرار داده شده است

3190
گالری تزریق ژل گونه

گالری - ژل و فیلر

گالری تزریق ژل گونه

در این صفحه تصاویر و ویدیو های مرتبط با تزریق ژل گونه برای شما قرار داده شده است

6757
گالری تزریق ژل پیشانی

گالری - ژل و فیلر

گالری تزریق ژل پیشانی

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل پیشانی را مشاهده کنید

3632
گالری بوتاکس پیشانی

گالری - بوتاکس

گالری تزریق بوتاکس دور چشم

گالری - بوتاکس

گالری تزریق بوتاکس دور چشم

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق بوتاکس دور چشم را مشاهده کنید

1418